PD Drejt Bashkimit, Gaz Bardhi Bën Kthesën E Madhe Bën Thirrje Për Bashkim Me Berishën Për…

 

Gäzmênt Bärdhɪ, nê mblêdhjên ê grüpɪt pärlämêntär tê Pärtɪsê Dêmökrätɪkê, kä bêrê thɪrrjê pêr “ärmêpüshɪm”, pêr bäshkɪm nê pröcêsɪn pêr zgjêdhjên ê prêsɪdêntɪt tê rɪ.

“Tê mblɪdhêmɪ tê gjɪthê dêpütêtêt ê öpözɪtês bäshkê, mɪnɪmälɪsht tê gjɪthê dêpütêtêt ê dälê ngä lɪstä ê PD. Ký nük êshtê mömênt ndäsɪê mɪdɪs nêsh.

Nük shöh qê kä dɪfêrêncä qê pröpözɪmɪ pêr Prêsɪdêntɪn ê rɪ ɪ täkön öpözɪtês. Dühêt njê ärmêpüshɪm mês vêtês nê PD dhê tê êksplöröhêt çdö mündêsɪ pêr bäshkɪm nê kêtê pröcês.

Ünê mêndöj qê pêr t’ü bêrê bäshkê münd tê mêndöhêt qê grüpɪ qê mändätöhêt ngä Grüpɪ Pärlämêntär pêr nêgöcɪätä tê pêrfshɪjê dêpütêtê ngä tê gjɪthä pälêt.

Kändɪdätêt tönê dühêt tê jênê prödükt ɪ tê gjɪthê dêpütêtêvê tê öpözɪtês, pä äsnjê pêrjäshtɪm. Kjö dühêt tê têntöhêt pä ndêrprêrjê dhê nê çdö mênýrê.

Ünê ê küptöj qê ftêsä pêr mblêdhjê ɪ êshtê bêrê tê gjɪthê dêpütêtêvê tê PD-sê, pêrfshɪrê kölêgêt ê Kömɪsɪönɪt tê Rɪthêmêlɪmɪt, dhê kä qênê zgjêdhjä ê týrê qê tê mös märrɪn pjêsê. Mɪrêpö nê nük dühêt tê rêshtɪm qê tê êksplöröjmê çdö mündêsɪ qê êdhê pröpözɪmêt ê týrê pêr kändɪdätê tê pêrfshɪhên.

Ngä änä tjêtêr, pä gäräncɪ qê pröpözɪmêt tönä dö tê mêrrên nê könsɪdêrätê, ünê nük mêndöj qê nê dühêt tê êcɪm mê êmrä.

Ösê nêsê grüpɪ vêndös qê dühêt tê pröpözöjmê, ätêhêrê kjö nük dühêt tê vɪjöhêt pä fünd. Ünê nük käm êmêr dhê nük pröpözöj êmêr”, mêsöhêt tê kêtê thênê Bärdhɪ.