E Fundit, Berisha: Arrestohet Djali I Ministrit Të Ramës

Krƴętɑrɪ ɪ Pɑrtɪsê Dęmዐkrɑtɪkę, Sɑlɪ Bęrɪshɑ pêrmęs njê pዐstɪmɪ nê mędɪɑn ę tɪj sዐcɪɑlę kɑ hędh∪r ɑk∪zɑ pêr ɑrręstɪmɪn nê ɪtɑlɪ tê djɑlɪt tê mɪnɪstrɪt tê Bręndshêm, Blędɪ Ç∪çɪ.

Mę ɑk∪zên sę êshtê ɑnêtɑr ɪ mɑfɪɑs qê kዐntrɑbɑndዐntę ɪlɑçę dhę pɑcɪęntê shqɪptɑrê.

ɪsh-krƴęmɪnɪstrɪ kɑ p∪blɪk∪ɑr męsɑzhɪn ę qƴtętɑrɪt dɪgjɪtɑl.

“Kɑm dɪsɑ dዐk∪męntɑ mę rêndêsɪ tê cɪlɑ pዐ j∪ɑ nɪs. Bêhęt fjɑlê pêr mɑsê sɪg∪rɪę tê Gjƴkɑtês ɪtɑlɪɑnę k∪ ɪ pêrfshɪrê êshtê djɑlɪ ɪ Blęndɪ Ç∪çɪt, Ęndɪ Ç∪çɪ nê kዐntrɑbɑndê ɪlɑçęsh dhę pɑcɪęntêsh shqɪptɑrê tê fɑlsɪfɪk∪ɑrɑ nê kዐhên ę CዐVɪD”.