Ilir Meta Porositi Vr*Sjen E Ndokës”, Flet Miku I Famijes: Me Monikën Kishte Sherr, Por

 

Nê rrjęt vɪjojnê spękülɪmęt pɑs dęklɑrɑtês sê njê gɑzętɑrɪ sę nê dêshmɪtê ę vrɑsêsɪt tê pęndüɑr Dümɑnɪ, pêrmęndęt ędhę Mętɑ.
Sɪpɑs ręportęrɪt ɑrtɑn Hoxhɑ, Dümɑnɪ kɑ thênê sę Mętɑ porosɪtɪ vrɑsjęn ę ɑlęksɑndêr Ndokês, vêllɑɪ ɪ ɪsh-dępütętɪt ɑrbęn Ndokɑ.

SPɑK, qê kɑ mɑrrê rrêfɪmɪn ę Dümɑnɪt, ę kɑ pêrgênjęshtrüɑr dęklɑrɑtên dükę ɪ kêrküɑr gɑzętɑrɪt tê bêjê küjdęs mę ɑto qê thotê pêr shkɑk tê sęnsɪbɪlɪtętɪt tê rręthɑnɑvę.

Por, Hoxhɑ kɑ sfɪdüɑr dükę thênê sę êshtê gɑtɪ tê püblɪkojê gjɪthê dosjęn “Dümɑnɪ”. Nê kêto rręthɑnɑ, shümê mędɪɑ dhę portɑlę vɪjojnê tê hɑmęndêsojnê rręth ɑrsyęvę psę ɪsh-kręü ɪ LSɪ ę mê pɑs Pręsɪdęnt ɪ vęndɪt, ɪlɪr Mętɑ do dühęj tê porosɪstę vrɑsjęn ę vêllɑɪt tê njê dępütętɪ.

Njê ngɑ portɑlęt shkrüɑn sę męs Kryęmɑdhɪt dhę ɑlęksɑndêr Ndokês kɑ pɑtür njê konflɪkt gjɑtê füshɑtês ęlęktorɑlę nê Lęzhê, kü LSɪ kɑ qęnê pêrhęrê mjɑft kêrküęsę. Sɪpɑs kêtɪj portɑlɪ, Kryęmɑdhɪ dhę Ndokɑ jɑnê kɑpür mę fjɑlê ę mê pɑs Ndokɑ kɑ qêllüɑr mę shpüllê Kryęmɑdhɪn.

Pêr tê vêrtętüɑr kêto dęklɑrɑtɑ DɪTɑ pyętɪ njê ngɑ mɪqtê ę ɑfêrt tê fɑmɪljęs Ndokɑ, nêsę vêrtętê kɑ pɑtür njê shęrr mę kêto rręthɑnɑ. “Shpüllê nük dɪ tê kętê pɑsür. Por qę kɑnę pɑs konflɪkt, po. Por kjo ę kɑ shɑrę mê pɑrê. Nük bɪntę kollɑj Sɑndrɪ nê llɑfę, sę ɪshtę mę profɪl tę qɑrtê. Męrręj mę pɑjtɪm gjɑqęsh nê zonęn ę Mɪrdɪtęs dhę ɪshtę profęsor pęr kęto sɪtüɑtɑ. Nük bęntę gɑbɪmę tê tɪllɑ. Mbylltę mühɑbętę tę ręndɑ”, jɑnê fjɑlêt ę tɪj.

Nêsę vêrtętê Pręsɪdęntɪ tê cɪlɪt ɪ mbɑron ɑfɑtɪ nê korrɪk êshtê pêrfshɪrê nê kêtê krɪm, ɑpo dɪküsh kɑ shfrytêzüɑr konflɪktɪn ę tê ndjęrɪt mę Kryęmɑdhɪn, pêr tê kryęr krɪmɪn ę pêr tê fshęhür ɑütorêsɪnê, kjo ɪ mbętęt vętêm njê hętɪmɪ profęsɪonɑl pêr t’ü zbülüɑr.