Ndryshojnë rregullat për hyrjen në zonën Shengen

Pas disa muajsh do të ndryshojnë procedurat për hyrjen në zonën Shengen : Sistemi Evropian i Autorizimit të Informacionit dhe Udhëtimit (ETIAS) dhe sistemi shoqërues i hyrje-daljeve (EES) do të hyjnë në funksion, raporton ATOR.

Sipas Komisionit Evropian, të dy programet synojnë të “forcojnë sigurinë e brendshme”, të ľųfťoĵƞė migrimin e paligjshëm dhe të parandalojnë kɾȉɱȉή
dhe ťeɾoɾȉzɱĭή ndërkufitar.

EES do të përdoret për të regjistruar udhëtarët e vendeve të treta sa herë që kalojnë kufirin e jashtëm të BE-së. Sistemi do të regjistrojë emrin e personit, llojin e pasaportës, të dhënat biometrike (gjurmët e gishtërinjve dhe imazhin e fytyrës), si dhe datën dhe vendin e hyrjes dhe daljes. Ajo do të mund të regjistrojë refuzimet për të kaluar kufirin, të identifikojë në mënyrë më efektive ata që kanë vonuar qëndrimin në vend dhe të identifikojë rastet e ɱɑshʈɾįmȉʈ me dokumente dhe karta identiteti.

Bazat e të dhënave ETIAS dhe EES do të lidhen me njëra-tjetrën. Përveç kësaj, këto të dhëna të gjera biografike dhe biometrike të BE-së, duke përfshirë të gjitha dosjet e vizave, do të jenë të disponueshme për përdorim në kohë reale nga autoritetet kufitare në të gjithë zonën Shengen. Do të jetë e mundur të skanohen pasaportat dhe shenjat e gishtërinjve për të shmangur takimin me një roje kufitare. Pajisjet do të skanojnë pasaportën, fytyrën dhe katër shenjat e gishtave të çdo pasagjeri. Leja për hyrje ose dalje do të jepet automatikisht – pas analizimit të “dosjes” elektronike të vizitorit.

Për momentin, udhëtarët që hyjnë në zonën Shengen duhet t’i nënshtrohen një kontrolli personal dhe të marrin një vulë të kontrollit të pasaportës. Megjithatë, BE-ja e konsideron këtë skemë të vjetëruar. Kjo çon në radhë, nuk jep të dhëna plotësisht të besueshme për kalimet kufitare dhe nuk identifikon sistematikisht ata që shkelin kushtet për qëndrim të lejuar.