Menjëherë Ikni Nëse E Shihni Detin Ti Ketë Valët Kështu / Rrezik Shumë I Madh Mundet Që Edhe Të…

Menjëherë ikni nëse e shihni detin ti ketë valët kështu / Rrezik shumë i madh mundet që edhe të..

Nga të gjitha rrez iqet e mundshme në oqean është një gjë që ne nuk flasim aq shumë për të valët katr.ore ky fenomen natyror quhet det i kryqëz.uar dhe ndërkohë që është mahni.tëse për të parë atë mund të jetë jashtë zakonisht e rrez ikshme për këdo që është kapur në të duke pë.rfshirë anije surfista dhe veça.nërisht notarKy fenomen i buk ur i oqeanit ndodh kur valët përplasen nga kënde të ndry.shme dhe formojnë sheshe në ujë imazhi i më sipërm është nga Île de Ré një ishull në brigjet perëndimore të Fran.cës ku deti kryq është një dukuri e zakonshme.

Kjo ndodh kur valët nga një sis tem moti vazhdojnë edhe pse një ndry.shim në erë ka krijuar valë të ndryshme. Valët pastaj drejtohen në një kënd nga njëri tje.tri duke shkaktuar këtë pamje të mahnitshme.

Kur ndodh kjo skenë e oqea nit ajo mund të tër.heqë shumë spekta.torë kurioz por ajo që qën dron nën këtë pamje mahnitëse janë rrymat që mund të hedhin ndonjë gjë në shtegun e saj deri në ajër duke përfshirë diç.ka aq të madhe sa një anije.

Ekspertët para lajmërojnë të qëndrojnë larg është e vështirë të përcaktoh.et se çfarë ka shkaktuar që anijet të mbyten por studiuesit besojnë se shumë anije janë mbytur si rezultat i kët yre deteve kryq. Anijet duhet të god asin valët por në.se një anije ka valë që vijnë nga të gjitha këndet është shumë e rrez ikshme.