Per 3 Shekuj Shteti Romak Udhehiqej Nga Iliret / Kush Ishin Perandoret Me Te Njohur Ilir Mesoni Tani..

Për rreth 3 shekuj (251–565), Roma u mbi.zotërua nga perandorë ilirë; ishte pikë.risht kjo periudhë kur fiset vandale e sllave u mba.jtën larg kufijve të rajonit, i cili më pas do të quhej Ballkan.
Shumica e tyre kanë ar.dhur nga ra.joni i Sirmium (pranë Mitrovicës së sotme) në Iliri.

Pas shekullit VI, në listën e perandorëve romake rrallë gjendet ndonjë ilir; me sa duket ilirët, nuk ishin më të favorizuarit e Romës ose e humbën fuqinë a ndikimin e tyre; kjo gjendje e krijuar përkon me vërshimin e sllavëve në trojet ilire.
A ishte ky mënjanim i ilirëve nga pushteti rastësi a konspiracion, këtë vetëm studimet mund ta tregojnë.
Trajan Decius
Në bazë të të dhënave historike, perandori i parë ilir ishte Trajan Decius. Decius (Gaius Messius Quintus Decius Augustus) ishte Perandor nga 249–251. Në vitin e fundit të mbretë.rimit, ai bashkëqeverisi me djalin e tij, Herenius Etruskus; të dy u vranë në betejën e Abritus (sot Razgrad, Bullgari) kundër gotëve.

-Hostiliani
-Klaudi i II-të
-Mbretërimi i Quintillus
-Aurelian, “Shpëtimtari i Ilirisë”
-Probi
-Diokleciani, dëshmitari suprem i madhështisë
-Maximianus Herculius (Maksimiani)
Mendohet të ketë lindur mes viteve 249-250 pas lin.djes së Krishtit në Sirmium, pranë Mitrovicës. Marcus Aurelius Valerius Maximianus ka luf.tuar në krah të Perandorit Dioklecian, dhe ka shër.byer në ushtri gjatë mbretë.rimit të Aurelianit dhe Probusit. Sipas historianëve me siguri ka qenë Dio.kleciani që më vonë e shpalli perandor të Nikomedeias më 20 nëntor 284.