Libri i Historive te Shteteve del ne shesh dhe do e shkaterroje Serbine / Serbia duhet ti dhuroje Kosoves territor me madhesi sa dy here Kosova tani…

Libri Historia e shteteve dhe e të drejtave të popujve jugosllavë botuar në Beograd përkthyer në Prishtinë 1979 nga një grup autorësh serbosllavë faqe 7 shkruan: Në gjysmën e dytë të shek. VI fiset sllave gradualisht e populluan edhe krahinën e Alpeve Lindore ; në decenien e fundit të shek. VI ata kishin arritur deri në vijën nga burimi i Dravës deri në Danub faqe 329 Në propozim të autorizuarit austriak kufijtë e Serbisë u zgjeruan Serbisë iu bashkë ngjitën edhe 4 qarqe i Nishit Pirotit Vrajës dhe i Toplicës, kështu që ndër të tjerët në kuadrin e shtetit serb hyjnë edhe Piroti dhe Vraja.

Faqe 403 me vendimet e traktatit të paqes së Berlinit (1878) territ.ori i Malit të Zi u zgjerua dukshëm . Ai gati u dy fishua Mali i Zi fitoi edhe disa qytete Nikshiqin, Podgoricën, Spuzhin, Koloshinin, Ulqinin ngjashëm shkruan edhe libri Crna Gora i Boka Koto.rska aut. Vuk St Karaxhiq bot Nolit Beograd 1977 faqe 9.

Libri Srbija Zemlja i Stano vnistvo Serbia Shteti dhe Popullsia autor Feliks Kanic botoi në serbokr Beograd 1986 faqe 5 Më 1878 me vendi.min e Kongresit të Berlinit qarqet : Nishi, Piroti, Vraja dhe Toplica iu bashkë ngjitën Serbisë dhe kryesisht në çdo pikë.pamje ishin terra incognita dhe për hulumtuesit e huaj në një mënyrë mbetet kështu deri tash faqe 126 Aleksinci ra në duar të serbëve me 1833 qeveria turko-shqiptare nga Aleksinci u hoq në vitin 1833 faqe 238 Fillimi i shek XIX Lesk.ovci ishte qendër e pashallëkut të madh kufijtë e të cilit për fshinë edhe qarqet e larta Kryshevcin, Çuprinë dhe Aleksincin që nga viti 1833 i takojnë Serbisë